Home / Toepassingen / Horeca
Horeca 2017-02-21T10:56:13+00:00

Horeca

In hun vrije tijd willen mensen graag ongestoord kunnen genieten. Dat kan natuurlijk het beste in een prettig en gezond klimaat. Maar met name in een drukke omgeving zoals een binnenstad, zijn er vele vervuilingsbronnen waar men hinder van kan ondervinden. Met de technologie van ENS is het mogelijk schone lucht te realiseren. Hiermee kunt u effectief inspelen op de behoefte om op een gezonde wijze te recreëren en creëert u bovendien onderscheidend vermogen voor uw horecagelegenheid.

Mechanische aanvoer

Onze systemen zijn beschikbaar in een grote range van luchthoeveelheden, waardoor voor iedere toepassing een oplossing voorhanden is. Wanneer sprake is van balansventilatie of een andere vorm van mechanische aanvoer, is het mogelijk om de Aufero te integreren in een bestaand leidingtraject.

Doordat het drukverlies hierbij nihil is, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig om flow te behouden. Daarmee is het een energiezuinige aanvulling op de gangbare luchtbehandelingstechnieken die worden toegepast in hotels, restaurants, cafés en andere horecagelegenheden. Ook in situaties met een vervuilingsbron, zoals een keuken of een plek waar gerookt mag worden, biedt de ENS technologie uitkomst door actief lucht af te zuigen daar waar de vervuiling zich bevindt.

Recirculatie-unit

Horeca hotel

De systemen van ENS kunnen tevens worden toegepast als recirculatie-unit. Hierbij kan de binnenlucht meerdere malen behandeld worden, zodat de hoeveelheid fijn stof, roet, pollen en andere allergenen in de lucht tot vrijwel nul wordt gereduceerd. Dit leent zich uitstekend voor toepassing in de meest intensief gebruikte ruimten, zoals cafés, keukens en hotelkamers. Speciaal voor de meest gangbare ruimteafmetingen hebben wij de Merlin ontwikkeld. Een stijlvol apparaat dat, naast het zuiveren van de lucht, fraai oogt in het interieur.