Home / Toepassingen / Infrastructuur
Infrastructuur 2017-02-21T10:45:20+00:00

Infrastructuur

Verkeer is een belangrijke bron van fijn stof, roet en andere soorten luchtverontreiniging. Als gevolg van onvolledige verbranding van brandstof en mechanische slijtage van onderdelen zoals remmen en banden, worden met name deeltjes verspreid die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (PM2,5). Juist deze deeltjes zijn gevaarlijk, omdat ze diep ons lichaam kunnen binnendringen.

Onder andere motorvoertuigen op de weg en scheepvaart leveren een grote bijdrage aan luchtverontreiniging. Maar ook op plekken met een hoge verkeersdichtheid ontstaat een grote vervuilingsconcentratie. Met de technologie van ENS is het mogelijk om deze vervuiling af te vangen voordat deze zich verspreid over de (stedelijke) omgeving.

Infrastructuur verkeer 1

Onze producten lenen zich er uitstekend voor om geïntegreerd te worden in (grootschalige) infraprojecten. Afhankelijk van de toepassing kan een zeer hoog afvangrendement behaald worden. Bijkomende voordelen zijn dat zowel het onderhoud als het energieverbruik zeer gering zijn. Dit maakt het mogelijk om tegen beperkte operationele kosten een robuuste en duurzame oplossing te integreren die goed aansluit bij de EMVI criteria.

Zo maakte Studio Roosegaarde bijvoorbeeld gebruik van onze positieve ionisatie techniek voor de realisatie van het innovatieve Smog Free Project.

Infrastructuur scheepsvaart

Infrastructurele voorzieningen

Infrastructurele voorzieningen zoals tunnels, bushaltes en andere drukke (overdekte) verkeerspunten kenmerken zich door een hoge voertuigdichtheid en bieden de mogelijkheid om de vervuiling bij de bron aan te pakken. Door toepassing van de ENS technologie in dergelijke infrastructurele voorzieningen met een open verbinding naar de buitenlucht, ontstaat zelfs de mogelijkheid om actief de omgevingslucht te reinigen bij verkeersluwe momenten.

Parkeergarages

Voor parkeergarages heeft ENS de Aufero-P ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om niet alleen de vervuilde binnenlucht van een parkeergarage te reinigen, maar ook de van buiten aangezogen lucht. Parkeergarages krijgen hierdoor een secundaire functie als luchtreinigers voor de stedelijke omgeving.

Recreatiegebieden

Ook in bijvoorbeeld recreatiegebieden zoals stadsparken is het mogelijk om lucht te zuiveren. Door middel van een clustering van ENS fijn stof afvangsystemen wordt het mogelijk om midden in de (vaak vervuilde) stedelijke omgeving een baken van schone lucht te creëren. Hierdoor kunnen mensen in hun vrije tijd op gezonde wijze recreëren.