Home / Projecten / Longen van de Stad
Longen van de Stad 2018-05-17T11:32:30+00:00

Longen van de Stad Eindhoven

Eindhoven is een vooruitstrevende stad op het gebied van duurzaamheid en milieu. Om de stad nog aantrekkelijker te maken en te houden voor wonen, werken en recreëren, is Gezonde Verstedelijking een belangrijk thema in de toekomstige stadsontwikkeling. Gezonde luchtkwaliteit is daarbij één van de speerpunten, waarbij men zoekt naar maatregelen die de leefbaarheid in de stad niet belemmeren, maar juist versterken.

Luchtzuivering in parkeergarages

Binnenstedelijke gebieden kennen een hoge verkeersdichtheid en daarmee gepaard gaande vervuiling, waaronder veel (ultra)fijnstof- en roetuitstoot. Doorgaans is er bovendien een hoge dichtheid van parkeergarages. Op basis van eerdere praktijkervaringen heeft ENS in samenwerking met de TU Eindhoven een plan uitgewerkt waarmee grootschalige luchtzuivering in parkeergarages ervoor kan zorgen dat op stadsniveau de luchtkwaliteit substantieel verbetert.

Grootschalige luchtreiniging op stedelijk niveau

ENS heeft een energiezuinig en effectief luchtzuiveringssysteem ontwikkeld voor eliminatie van fijnstof voor toepassing in parkeergarages: de Aufero. Hiermee wordt niet alleen de lucht in de parkeergarage zelf gereinigd, maar ook een deel van de omringende stadslucht. Dit systeem is eerder succesvol toegepast in een parkeergarage in Cuijk. Daarbij werd dankzij een reductie van de fijnstofconcentratie (PM10) van meer dan 70% een aantoonbare verbetering van de luchtkwaliteit bereikt in de parkeergarage. In het bovengelegen winkelcentrum werd een PM10 reductie van meer dan 60% gerealiseerd.

Parkeergarages worden continu geventileerd met buitenlucht om de lucht te verversen en luchtverontreinigingen als gevolg van verkeersbewegingen in de garage af te voeren. Deze afgevoerde lucht wordt vervolgens ongereinigd uitgestoten in de drukke binnenstad. Door implementatie van de ENS technologie in de parkeergarages, die de roet- en fijnstofconcentratie reduceert, kan de stadslucht gezuiverd worden. Hiermee krijgen parkeergarages de functie van luchtzuiverende “Longen van de Stad“.

Longen van de Stad Eindhoven

De haalbaarheid van het concept “Longen van de Stad” voor de binnenstad van Eindhoven is onderzocht door de TU/e (Research Group Urban Physics and Wind Engineering), met ondersteuning van Smart Energy Regions en medewerking van de Gemeente Eindhoven. Onder leiding van hoogleraar bouwfysica Bert Blocken werd onderzocht wat de potentiele verbetering op de luchtkwaliteit kan zijn wanneer de ENS technologie in parkeergarages wordt geïmplementeerd.

Afbeelding: Resultaten van de luchtstromingssimulaties in bovenaanzicht van het centrum van Eindhoven. De afbeeldingen tonen in blauw de mate van fijnstofreductie (in %) ten opzichte van de ongereinigde situatie.

Uit luchtstromingssimulaties blijkt dat in de parkeergarages circa 70% fijnstofreductie (PM10 en PM2,5) te behalen is. Fijnstofconcentraties in de stadslucht kunnen lokaal tot 50% worden gereduceerd. Tevens is het reinigende effect op zelfs een kilometer afstand waarneembaar. Over de gehele binnenstad wordt dus een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit bereikt. De gereinigde lucht wordt bovendien meegevoerd met de wind en bereikt daardoor ook de omliggende (woon) gebieden.

De resultaten van dit baanbrekende onderzoek zijn verschenen in het wetenschappelijke Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics: Reduction of outdoor particulate matter concentrations by local removal in semi-enclosed parking garages: A preliminary case study for Eindhoven city center (26 oktober 2016).

Afbeelding: Situatie zonder reiniging van de lucht (links) en situatie met reiniging van de lucht (rechts), waarbij een fijnstofreductie tot 50% zichtbaar is.

Pilotproject in Eindhoven

De TU/e-studie heeft de effectiviteit van Longen van de Stad voor een groot deel van de Eindhovense binnenstad bewezen; een primeur op wereldschaal. Als vervolg op deze succesvolle studie is momenteel een eerste project in voorbereiding waarbij de werking in de praktijk uitgetest zal worden in een parkeergarage onder de Heuvel Galerie. Als de proef slaagt, wordt het plan op grotere schaal uitgerold en zullen een groot aantal parkeergarages in de binnenstad van Eindhoven worden voorzien van een luchtreinigingssysteem van ENS. Hiermee zal de luchtkwaliteit in Eindhoven substantieel verbeteren en zal de stad Eindhoven internationaal toonaangevend zijn voor gezonde verstedelijking.

Meer mogelijkheden

De inzet van onze luchtzuiveringsinstallaties beperkt zich niet alleen tot parkeergarages. De systemen kunnen ook in tunnels, bij trein- en busstations, viaducten en drukke verkeerspleinen worden toegepast. Kortom; de technologie is breed en flexibel inzetbaar op diverse locaties.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.